Mid-page advertisement

08 hình thức đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Thứ sáu - 19/05/2023 05:28
Đấu thầu là một hoạt động phổ biến, tuy nhiên không phải nhà thầu nào cũng nắm rõ hết 8 hình thức đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hiện hành, đặc biệt là các nhà thầu mới. Huongdandauthau.vn sẽ hỗ trợ quý nhà thầu biết thêm thông tin về 8 hình thức đấu thầu này.
08 hình thức đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu
08 hình thức đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu

1.     Đấu thầu là gì?

Khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2.     8 hình thức đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

08 hình thức đấu thầu theo Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013 vẫn được áp dụng đến thời điểm năm 2023 hiện nay bao gồm:

Đấu thầu rộng rãi

Theo điều 20 Luật đấu thầu 2013 quy định Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. 

Đấu thầu rộng rãi là hình thức được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm nổi bật là tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu, yêu cầu các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng lực.
Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27.
 

Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)

Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)

Đấu thầu hạn chế

Điều 21 Luật đấu thầu 2013 quy định đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
 

Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)

Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)

Chỉ định thầu

Chỉ định thầu là hình thức mà bên mời thầu chọn trực tiếp (chỉ định) nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thực hiện hợp đồng mà không thông qua đấu thầu. 

Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

 • Gói thầu mang tầm vóc quốc gia như những gói thầu nhằm mục đích thực hiện, triển khai những vấn đề cấp bách nhằm mục tiêu chính là công tác bảo vệ đối với vùng biên giới của quốc gia, chủ quyền Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và vùng hải đảo.

 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

 • Gói thầu thiết kế xây dựng, hay đối với gói thầu cung cấp đối với các dịch vụ tư vấn về việc lập báo cáo nghiên cứu về tính chất khả thi của công việc được chỉ định đối với tác giả của thiết kế công trình kiến trúc được tuyển chọn hoặc công trình đã trúng tuyển khi mà tác giả đó có đủ những điều kiện về năng lực theo đúng chuẩn quy định về vấn đề này; hoặc đó là những gói thầu thi công các công trình như gói thầu xây dựng phù điêu, gói thầu xây dựng tranh hoành tráng, gói thầu xây dựng tượng đài, gói thầu xây dựng tác phẩm nghệ thuật không thể tách rời quyền tác giả bắt đầu được thực hiện từ khâu sáng tác đến khâu thi công công trình.

 • Gói thầu thực hiện đó là việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật mà được một đơn vị chuyên ngành đứng ra quản lý thực hiện công tác đó nhằm mục đích phục vụ đối với công tác thực hiện việc giải phóng mặt bằng; hoặc các gói thầu được đấu thầu bằng hình thức chỉ định thầu đó là những gói thầu về vấn đề rà phá mìn, bom, vật nổ nhằm mục đích để chuyển bị hoàn thiện đối với công tác thi công xây dựng đối với những công trình đã được phê duyệt xong.

 • Gói thầu cung cấp các dịch vụ công, các gói thầu đề ra mà có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng hình thức đó là chỉ định thầu tuân theo quy định của Nhà nước, của Chính phủ và đề ra là nó phù hợp về điều kiện kinh tế – xã hội đối với từng thời kỳ phát triển hiện nay.
   

  Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)

  Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)

Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh là hình thức mà bên mời thầu gửi yêu cầu chào hàng và nhận chào hàng (báo giá) từ nhà thầu. Việc gửi chào hàng có thể được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp, bằng fax, bằng đường bưu điện hoặc bằng các phương tiện khác.

Chào hàng cạnh tranh qua mạng hiện nay đang được áp dụng rất phổ biến trên Hệ thống đấu thầu quốc gia với các gói thầu quy mô nhỏ (Điều 23 Luật Đấu thầu 2013)

 • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

 • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

 • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

 • Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

 • Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.
   

  Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)
  Thông báo mời thầu của gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh (Hình ảnh được chụp từ phần mềm DauThau.info)

Mua sắm trực tiếp

Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Mua sắm trực tiếp hay còn gọi với tên dân dã là áp thầu, tuy nhiên hình thức nay ít được thực hiện trong điều kiện hiện nay.

Trường hợp áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp:

 • Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

 • Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

 • Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

 • Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Tự thực hiện

Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật đấu thầu năm 2013 (6 hình thức ở trên) thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Tham gia thực hiện của cộng đồng

Cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp sau đây:
- Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm.

Trên đây là thông tin của 08 hình thức đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu mà Huongdandauthau.vn gửi đến quý nhà thầu. Quý nhà thầu có thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ:

Nguồn: https://dauthau.asia/news/tu-lieu-cho-nha-thau/8-hinh-thuc-lua-chon-nha-thau-trong-dau-thau-651.html 

Xem thêm:  https://dauthau.net/vi/news/tin-tuc-tong-hop/3-hinh-thuc-dau-thau-pho-bien-hay-ap-dung-nhat-150.html

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay599
 • Tháng hiện tại26,863
 • Tổng lượt truy cập1,031,979

Liên hệ

 • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904634288
 • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây