Mid-page advertisement

Chỉ định thầu là gì? Những điều cần biết về chỉ định thầu

Thứ tư - 28/06/2023 23:40
Chỉ định thầu là một trong 8 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu hiện hành. Bài viết sau đây của Huongdandauthau.vn sẽ giúp quý nhà thầu hiểu rõ hơn về chỉ định thầu và những quy định liên quan cần nắm rõ.
chỉ định thầu
chỉ định thầu
 
 1. Chỉ định thầu là gì

Căn cứ Luật Đấu thầu 2013 chỉ định thầu là một trong 8 hình thức đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Đây là hình thức mà chỉ có duy nhất một nhà thầu, một nhà đầu tư tham gia dự thầu, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu/dự án và giảm bớt rủi ro. 

Chỉ định thầu rút gọn là một hình thức lựa chọn một nhà thầu đặc biệt trong chỉ định thầu, để thực hiện những gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thi công trong trường hợp bất khả kháng. Đó là những gói thầu:

 • Liên quan đến những vấn đề như thiên tai, địch họa

 • Các gói thầu là bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học mang tính bí mật 

 • Gói thầu tư vấn đặc biệt
   

  Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (Hình ảnh: Phần mềm DauThau.info)
  Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (Hình ảnh: Phần mềm DauThau.info)

Lưu ý không phải chỉ cần có nhu cầu chỉ định thầu là áp dụng được hình thức này, mà còn cần phải tuân theo các quy định của pháp luật về chỉ định thầu. Chỉ định thầu qua mạng cũng được giải thích như trên.

 1. Hạn mức chỉ định thầu

Theo Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu bao gồm:

- Gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Gói thầu không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

 1. Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

 1. Quy trình chỉ định thầu

Theo Điều 55 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về chuẩn bị lựa chọn nhà thầu trong chỉ định thầu như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

a) Lập hồ sơ yêu cầu:

Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu:

- Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt;

- Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu;

- Nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;

b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu:

a) Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

b) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

Bước 4: Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

 1. Giải đáp các tình huống đấu thầu liên quan đến hình thức Chỉ định thầu

Khi nào áp dụng chỉ định thầu rút gọn?

Hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, theo đó, chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với các gói thầu được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 cụ thể: 

“Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách”, gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu được áp dụng trong trường hợp nào? 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC và khoản 2 Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu được áp dụng đối với những gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng. 

Làm sao tìm được các gói thầu Hàng hóa dưới 100 triệu đồng?

Để tìm các gói thầu Hàng hóa dưới 100 triệu, bạn vào DauThau.info, chọn Click để tìm kiếm nâng cao, chọn lĩnh vực Hàng hóa, chọn Khoảng thời gian công bố. Ở phần Giá dự thầu, phần Đến bạn điền giá trị: 100.000.000đ. Sau đó nhấn Tìm kiếm, ngay lập tức hệ thống sẽ trả về kết quả bạn đang cần tìm kiếm.
 

Cách tìm kiếm các gói thầu Hàng hóa dưới 100 triệu đồng
Cách tìm kiếm các gói thầu Hàng hóa dưới 100 triệu đồng

Có được phép áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ công dưới 500 triệu đồng không?

Theo điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về hạn mức chỉ định thầu như sau:

“Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên."

Do đó, trong trường hợp gói thầu dịch vụ công dưới 500 triệu đồng, nằm trong hạn mức chỉ định thầu được quy định cụ thể tại Điều 54 Nghị định 63/2-14/NĐ-CP thì gói thầu đó được áp dụng chỉ định thầu. 

Chỉ định thầu gói thầu tư vấn không thực hiện qua mạng, đúng hay sai?

Chỉ định thầu thì không thực hiện qua mạng, tuy nhiên Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của kết quả đấu thầu của gói thầu này thì phải đăng tải qua mạng

Trên đây là thông tin của hình thức chỉ định thầu trong lựa chọn nhà thầu mà Huongdandauthau.vn gửi đến quý nhà thầu. Quý nhà thầu có thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ:

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay1,466
 • Tháng hiện tại21,579
 • Tổng lượt truy cập1,063,036

Liên hệ

 • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904634288
 • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây