Mid-page advertisement

Chỉ định thầu rút gọn và những thông tin cần lưu ý về chỉ định thầu rút gọn

Chủ nhật - 09/07/2023 22:17
Chỉ định thầu rút gọn là một trong 8 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Sau đây Huongdandauthau.vn sẽ cùng các nhà thầu tìm hiểu rõ hơn về chỉ định thầu rút gọn, quy trình chỉ định thầu rút gọn, điều kiện và một số lưu ý trong quá trình chỉ đấu thầu rút gọn.
Chỉ định thầu rút gọn và những thông tin cần lưu ý về chỉ định thầu rút gọn
Chỉ định thầu rút gọn và những thông tin cần lưu ý về chỉ định thầu rút gọn
 1. Chỉ định thầu rút gọn là gì?

Theo quy định cụ thể trong Luật Đấu thầu 2013 về các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thì chỉ định thầu một trong những hình thức đó. Chỉ định thầu được hiểu là bên mời thầu chọn trực tiếp (chỉ định) nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thực hiện hợp đồng mà không thông qua đấu thầu. 

Chỉ định thầu rút gọn là khi chủ đầu tư lựa chọn một nhà thầu để thực hiện các gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thi công công việc trong trường hợp khẩn cấp, liên quan đến các vấn đề như thiên tai, dịch bệnh, hoặc các gói thầu bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học mang tính chất bí mật hoặc gói thầu tư vấn đặc biệt.

 
 1. Chỉ định thầu rút gọn được áp dụng khi nào?

Theo Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT về áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng có quy định chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với các gói thầu được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 cụ thể: “Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách”, gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 1. Các gói thầu áp dụng chỉ định thầu rút gọn

 
 • Gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

 • Gói thầu không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

 • Gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

 • Gói thầu cần được thực hiện ngay để khắc phục những hậu quả gây ra bởi các sự cố không thể tránh được;

 • Gói thầu cần được triển khai ngay để đảm bảo tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình liền kề; 

 • Gói thầu cần mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình huống cấp bách;

 1. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn có sự khác nhau giữa các trường hợp cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nội dung bài viết bên dưới để làm rõ thêm thông tin.
 

Quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với từng trường hợp cụ thể

Quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với từng trường hợp cụ thể
 1. Đối với các gói thầu nhằm khắc phục hoặc hạn chế hậu quả

Thường áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu bí mật quốc gia, gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình huống cấp bách. Hoặc có những gói thầu nhằm tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của cộng đồng

Đối với những gói thầu này, quy trình chỉ định thầu rút gọn sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu phù hợp: Chủ đầu tư hoặc cơ quan có trách nhiệm chính trong việc quản lý các gói thầu sẽ xác định và giao nhiệm vụ cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu cho doanh nghiệp. 

Bước 2: Hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu trong vòng 15 ngày. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao thầu, các bên liên quan phải hoàn thiện các thủ tục chỉ định thầu, bao gồm: chuẩn bị hợp đồng, dự thảo hợp đồng cho nhà thầu với các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, thời gian và chất lượng công việc cần đạt được, cũng như giá trị tương ứng để thực hiện thương thảo và hoàn thiện nội dung hợp đồng. 

Bước 3: Phê duyệt và ký kết hợp đồng. Dựa trên kết quả thương thảo, chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm sẽ phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được chỉ định. 

Bước 4: Nghiệm thu gói thầu và hoàn tất thanh lý hợp đồng

 1. Đối với gói thầu trong hạn mức

Đối với gói thầu trong hạn mức, quy trình thực hiện bao gồm các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo cho nhà thầu đã được lựa chọn. Bên mời thầu sẽ sử dụng mục tiêu, phạm vi công việc và dự toán đã được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo nội dung hợp đồng cho nhà thầu. Việc này nhằm đảm bảo rằng nhà thầu đã được lựa chọn có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 

Bước 2: Thực hiện thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, hai bên sẽ thảo luận và thỏa thuận về các yêu cầu về phạm vi thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung công việc, chất lượng công việc cần đạt được và các nội dung khác. Dựa trên những thảo luận này, bên mời thầu và nhà thầu sẽ đề xuất chỉ định thầu và tiến hành thương thảo để hoàn thiện hợp đồng. Quá trình này cũng là cơ sở pháp lý để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. 

Bước 3: Ký kết hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ các quyết định về kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác. Hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định.

5. Lưu ý khi thực hiện chỉ định thầu rút gọn

Dưới đây là một số lưu ý trong quy trình chỉ định thầu rút gọn:

 • Quy trình chỉ định thầu rút gọn không yêu cầu việc lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu. Điều này có nghĩa là quá trình này không đòi hỏi các bước chuẩn bị tài liệu chi tiết như trong quy trình cạnh tranh công bằng.

 • Hợp đồng chính thức được ký kết bởi các bên phải tuân theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác. Điều này đảm bảo tính phù hợp và không vi phạm các quy định đã được xác định trước đó.

Với những điểm lưu ý này, quy trình chỉ định thầu rút gọn có thể được thực hiện một cách thuận tiện và nhanh chóng, tuy nhiên vẫn đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

6. Một số câu hỏi về chỉ định thầu

Để giúp các nhà thầu, nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về hình thức chỉ định thầu rút gọn, Huongdandauthau.vn sẽ hỗ trợ giải đáp một số câu hỏi liên quan đến chỉ định thầu rút gọn, cụ thể: 
 

hddt vn (1)

Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến chỉ định thầu
 1. Có cần lập hồ sơ yêu cầu cho gói thầu chỉ định thầu rút gọn? Theo quy định của Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu chỉ định thầu rút gọn không yêu cầu lập hồ sơ yêu cầu như trong trường hợp chỉ định thầu thông thường. Thay vào đó, chỉ cần gửi bên mời thầu dự thảo hợp đồng. Trong dự thảo hợp đồng này, cần bao gồm các thông tin như phạm vi công việc, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, và giá trị tương ứng để thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. 

 2. Chỉ định thầu rút gọn có yêu cầu đăng thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013, thông tin về đấu thầu phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và bao gồm kế hoạch lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư. Do đó, dù gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, cần phải đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo yêu cầu. 

 3. Thời gian thực hiện chỉ định thầu rút gọn kéo dài trong khoảng bao lâu? Theo quy định của Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, thời gian thực hiện chỉ định thầu rút gọn tính từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu của tổ chức đến ngày ký kết hợp đồng không được vượt quá 45 ngày. Tuy nhiên, đối với các gói thầu có quy mô lớn, phức tạp, thời gian này có thể kéo dài lên tối đa 90 ngày. 

 4. Có cần thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu chỉ định thầu rút gọn không? Theo quy định của Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, dựa trên kết quả thương thảo của hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu và tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định. Do đó, việc ký kết hợp đồng sẽ được duyệt và thực hiện theo thẩm quyền của các chủ thể liên quan, bao gồm cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu và chủ đầu tư. Không cần thành lập tổ chuyên gia khi thực hiện chỉ định thầu rút gọn.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chỉ định thầu rút gọn mà Huongdandauthau.vn gửi đến quý nhà thầu. Trường hợp có thắc mắc và cần hỗ trợ giải đáp, Quý nhà thầu vui lòng liên hệ:

Xêm thêm: 

https://dauthau.asia/news/dau-thau/quy-trinh-chi-dinh-thau-rut-gon-duoi-500-trieu-825.html

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay553
 • Tháng hiện tại26,817
 • Tổng lượt truy cập1,031,933

Liên hệ

 • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904634288
 • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây