Mid-page advertisement

Khi nộp hồ sơ dự thầu có yêu cầu nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không

Thứ tư - 16/03/2022 03:02
Một số nhà thầu băn khoăn không biết có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo hồ sơ mời thầu hay không khi doanh nghiệp của họ không được mời kiểm toán báo cáo tài chính, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và lớn. Hãy cùng huongdandauthau.vn tìm hiểu và giải đáp thắc mắc này.
Nguyen tac  chuan muc ke toan thong qua bao cao tai chinh cua doanh nghiep
Nguyen tac chuan muc ke toan thong qua bao cao tai chinh cua doanh nghiep

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán không bắt buộc phải kèm theo hồ sơ dự thầu 

Như chúng ta đã biết, doanh nghiệp Việt Nam có đặc điểm là doanh nghiệp nhỏ và vừa (kể cả doanh nghiệp siêu nhỏ), chiếm 98,1% (số liệu do Tổng cục Thống kê công bố năm 2017), các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu tiết giảm nhiều nhất các chi phí không cần thiết / không thiết yếu. càng tốt, quy mô lớn Hệ thống kế toán của một số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đơn giản, đa mục tiêu, các nghiệp vụ kế toán không phức tạp đồng thời không cần thuê kiểm toán viên độc lập lập báo cáo kiểm toán hàng năm. vấn đề tài chính. Trong những năm gần đây, nhóm doanh nghiệp này đã bắt đầu nghiên cứu và tham gia các gói thầu trong hệ thống đấu thầu quốc gia, và nhiều cán bộ được cử đi chuẩn bị hồ sơ dự thầu băn khoăn không biết có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hay không. Kế toán, vì điều này gần như được coi là bắt buộc khi bạn bắt đầu truy cập hồ sơ. Nhưng trên thực tế, nếu đọc kỹ quy định thì không phải như vậy, nghĩa là khi nộp hồ sơ mời thầu thì không phải kiểm toán báo cáo tài chính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì phải kèm theo các tài liệu tương đương khác trên báo cáo tài chính.

Yêu cầu cụ thể đối với việc lập báo cáo tài chính

Trong các mẫu hồ sơ mời thầu, để chứng minh năng lực tài chính trong tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính thường yêu cầu "Nộp báo cáo tài chính từ năm X đến năm Y để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu" tài liệu cần nộp theo Biểu mẫu số 09 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT (Gói thầu mua sắm hàng hóa) hoặc Biểu mẫu số 14 Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT (Gói thầu xây lắp) hoặc Biểu mẫu số 05 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT (Gói thầu Tư vấn), khi đó các tài liệu đính kèm yêu cầu:

Yêu cầu cụ thể đối với việc lập báo cáo tài chính
Yêu cầu cụ thể đối với việc lập báo cáo tài chính

Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho X năm gần nhất, như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

4. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán;

Mẫu số 09 - Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

Hoặc:

Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất (3) và tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

Mẫu số 14 - Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT

Nếu đọc kỹ, chúng ta thấy khi lập báo cáo tài chính chỉ cần nộp bản sao có chứng thực “một trong các giấy tờ sau đây” thì nhà thầu có thể chỉ cần nộp: Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế; Tờ khai tự quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. (Thuế GTGT và TNDN); hoặc tài liệu xác nhận nhà thầu đã khai thuế điện tử (khai thuế điện tử); hoặc văn bản chứng minh cơ quan thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế (xác nhận nộp thuế hàng năm); hoặc nếu có Báo cáo kiểm toán. 

Quy định trên áp dụng đối với nhà thầu tham gia gói thầu thuộc hệ thống mạng đấu thầu của Chính phủ. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp ngoại lệ yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính như công ty nước ngoài, tổ chức tín dụng..., bạn đọc có thể tìm thấy những doanh nghiệp yêu cầu kiểm toán tại Nghị định số 17/2012/NĐ-CP

Deloitte - Một trong những công ty kiểm toán lớn nhất
Deloitte - Một trong những công ty kiểm toán lớn nhất

Khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu cần chú ý về báo cáo tài chính

Qua nghiên cứu các quy định nêu trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tham gia đấu thầu trong thời gian sớm nhất, sau đây là một số gợi ý để bạn đọc và nhà thầu tham khảo: 

  1. Phương thức phổ biến nhất được các doanh nghiệp áp dụng là hàng năm ban hành công văn và khi nhận được văn bản chấp thuận, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp xác nhận số tiền nộp hàng năm để hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đối với năm tài chính trước, nhà thầu phải công chứng một số bản nhất định để sử dụng trong cả năm.

  2. Ngày nay doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế điện tử, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế qua mạng nếu thành công sẽ nhận được ngay thông báo từ hệ thống tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng của Cục Thuế hoặc khai thuế điện tử. dịch vụ (tự động) Nhà cung cấp xác nhận doanh nghiệp đã nộp tài liệu khai thuế qua mạng, đồng thời ghi rõ: Thời gian (ngày, giờ,…) cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp và tên loại tờ khai. Thông báo xác nhận hoàn thuế được gửi tự động vào email của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế, chúng ta chỉ cần truy cập vào email và in chứng từ và nộp kèm theo báo cáo tài chính.

Hai cách trên là dễ nhất và nhanh nhất, còn các cách khác (theo danh sách gạch đầu dòng ở trên) là hoàn toàn hợp lệ nếu chúng ta thấy thuận tiện. Ngoài ra, các công ty kiểm toán tư nhân phát triển rất mạnh trong những năm gần đây, cạnh tranh về giá rất gay gắt, nếu cần có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với chi phí hợp lý. Nếu có thể, các cuộc kiểm toán tài chính hàng năm vẫn nên được tiến hành với mục đích đấu thầu và xem xét các vấn đề với hệ thống kế toán của chính công ty. 

Trong bài viết trên huongdandauthau.vn đã đưa ra những phân tích trong việc không cần kiểm toán báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu. Cảm ơn các độc giả đã đọc hết bài viết, hãy theo dõi chúng tôi để đón nhận những thông tin tiếp theo nhé. 

Nguồn tin: dauthau.asia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay538
  • Tháng hiện tại26,802
  • Tổng lượt truy cập1,031,918

Liên hệ

  • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 0904634288
  • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây